Οικονομική ενίσχυση στα νοσοκομεία της Περιφέρειας από τον Σύνδεσμο Επενδυτών Φωτοβολταϊκών

Συναισθανόμενοι  την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του covid 19 καλούμε όλα τα μέλη  μας  να παραμένουν στα σπίτια τους και να τηρούν τα μέτρα προστασίας για τους ίδιους και το κοινωνικό σύνολο..

Αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα την κρισιμότητα της κατάστασης με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπο το εθνικό σύστημα υγείας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, ιδιαίτερα στην περιοχή της Δυτ Μακεδονίας με τα συνεχόμενα κρούσματα αποφασίσαμε να συμβάλουμε με την ελάχιστη δυνατή οικονομική προσφορά, ως συνεισφορά των μελλών μας επενδυτών στην στήριξη του συστήματος υγείας και των νοσοκομείων της περιοχής Δυτ Μακεδονίας. προκειμένου να διατεθούν για την προμήθεια νοσοκομειακού εξοπλισμού και υγειονομικού υλικού, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Σας ενημερώνουμε επίσης για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων του συλλόγου μας για μέτρα υπέρ της περιοχής μας ενόψει της απολιγνιτοποίησης

Ξεχωριστή προτεραιότητα παίρνουν,  οι επενδύσεις ΑΠΕ που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία

 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κου Γεράσιμου Θωμά, (ΦΕΚ Β/940/20.3.2020) και αφορά τις προτεραιότητες των διαφόρων κατηγοριών σταθμών ΑΠΕ, όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεών τους και τη χορήγηση όρων σύνδεσης.

Με την Υπουργική Απόφαση οι υποψήφιες επενδύσεις κατατάσσονται σε πέντε κατηγορίες προτεραιότητας. Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία βρίσκονται, θα εξετάζονται οι υποψήφιες επενδύσεις και θα παίρνουν όρους σύνδεσης.

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ενεργειακών κοινοτήτων, οι νέες τέτοιες αιτήσεις θα παίρνουν ένα προβάδισμα 1 μήνα..

Μεγαλύτερη προτεραιότητα, 4 μηνών, θα έχουν οι επενδύσεις ενεργειακών κοινοτήτων στις οποίες συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίες δεν διανέμουν πλεόνασμα της χρήσης, και εκείνες στις οποίες συμμετέχουν πάνω από 60 μέλη με 50 τουλάχιστον μέλη – φυσικά πρόσωπα.

Ξεχωριστή προτεραιότητα παίρνουν, με βάση την Υπουργική Απόφαση, οι επενδύσεις που αφορούν τη Δυτική Μακεδονία για την οποία θα υπάρχει παράλληλη λίστα.

Η εν λόγω απόφαση στο μέρος που αφορά τη Δυτ Μακεδονία αποτελεί το πρώτο θετικό  αποτέλεσμα από μια σειρά αιτήματα που κατέθεσε ο σύλλογος μας στο ΥΠΕΝ για τη στήριξη της περιοχής ενόψει της απολιγνιτοποίησης. Η εν λόγω ρύθμιση είναι αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών μας με τη συνδρομή τόσο της ηγεσίας του Υπουργείου αλλά και άλλων τοπικών φορέων και πολιτικών και ιδιαίτερα του βουλευτή Κοζάνης κου Αμανατίδη Γιώργου με τον οποίο σε μια πρόσφατη επίσκεψη στο Υπουργείο Ενέργειας, από κοινού  εκθέσαμε αναλυτικά τις προτάσεις για την στήριξη των επενδύσεων ΑΠΕ στη περιοχή. Η αίσθηση μας είναι ότι η ηγεσία και τα στελέχη του υπουργείου έχουν τις ίδιες ανησυχίες και προβληματισμούς και κινούνται σε θετική κατεύθυνση όσον αφορά την ενίσχυση των επενδύσεων ΑΠΕ στις πληττόμενες περιοχές. Οι επαφές του συλλόγου μας θα συνεχιστούν και ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δούμε και άλλες αντίστοιχε αποφάσεις που θα κινούνται στη κατεύθυνση της στήριξης και της ανάπτυξης των επενδύσεων ΑΠΕ σε μια περιοχή που πλήττεται σημαντικά από τη διαδικασία της απολιγνιτοποίησης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ηγεσία του Υπουργείου για την ανταπόκρισή της καθώς και τον Βουλευτή Κοζάνης Κο Αμανατίδη Γιώργο για τη συνεχή στήριξη των προσπαθειών μας. Καλούμε το Υπουργείο να υιοθετήσει τις προτάσεις μας και τους άλλους φορείς και πολιτικούς μας εκπροσώπους να συνδράμουν στην όλη προσπάθεια γιατί η επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει, θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη δημιουργώντας σχετικά γρήγορα σταθερά εισοδήματα σε  ευρεία κλίμακα, αποτελώντας ένα σημαντικό ανάχωμα στις αρνητικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Σιαμπανόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος
  2. Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος Α Αντιπρόεδρος
  3. Ασλανίδης Γεώργιος Β Αντιπρόεδρος
  4. Ζιγούρης Φώτης Γεν. Γραμματέας
  5. Πασχαλίδης Κων/νος Ταμίας