Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η Διαδικτυακή Συνάντηση (2nd Meeting) του έργου «NZECom»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η 2η   Διαδικτυακή Συνάντηση (2nd Meeting) του έργου «NZECom» , στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG-IPA CBC GREECE –ALBANIA 2014-2020, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020.

Στη συνάντηση, όπου παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα και η πορεία εξέλιξης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου NZECom, με πλήρη τίτλο «Βιώσιμες και σχεδόν Μηδενικών Εκπομπών Κοινότητες και ο ρόλος των Δημόσιων Κτιρίων» (Sustainable and almost zero-emission communities and the role of public buildings) συμμετείχαν εκτός από στελέχη του Δήμου Πρεσπών (Εταίρος Νο2 του έργου),

εκπρόσωποι :

  • Του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Επικεφαλής Εταίρος)
  • Του Δήμου Ντεβόλ -Municipality of Devol (Αλβανία)
  • Του Δήμου Νεστορίου

Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι η προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του και η συνεισφορά στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αλλά και η προσαρμογή στις Ευρωπαϊκές πολιτικές που απαιτούν πλέον τα νέα κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης.

Αντικειμενικός σκοπός  του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων στη διασυνοριακή περιοχή με την μετατροπή υφιστάμενων κτιρίων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικών εκπομπών με την ενεργειακή αναβάθμισή τους ώστε να έχουν πολύ μικρές ενεργειακές ανάγκες που καλύπτονται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που παράγονται στο ίδιο κτίριο.

Παράλληλα, πραγματοποιείται  έρευνα για την ενεργειακή αποδοτικότητα του κτιριακού αποθέματος των νοικοκυριών των Πρεσπών, καθώς και για τις γνώσεις και απόψεις των κατοίκων γύρω από τις ενεργειακές ανάγκες τους.

Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, περιλαμβάνεται η εκμηδένιση της καθαρής κατανάλωσης των δημοτικών κτιρίων, η αύξηση της διάδοσης της ενέργειας από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο δημόσιο τομέα και η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ