Ο «Αριστοτέλης» ευχαριστεί

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά την κα Μαίρη Προδρομίδου –
 Γκιθκοπούλου για την ευγενική της δωρεά ύψους εκατό ευρώ (100 €) προς τον Σύλλογό μας, στη μνήμη της αγαπημένης της αδελφής Αικατερίνης Προδρομίδου – Κουρέτα.
Ευχαριστούμε.
Το ΔΣ του ΦΣΦΑ