Αρχική Ο εορτασμός της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» στη Φλώρινα Εορτασμός της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» (12)

Εορτασμός της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» (12)

Εορτασμός της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» (11)
Εορτασμός της «Ημέρας Τιμής των Αποστράτων της Ελληνικής Αστυνομίας» (13)