Παρουσίαση βιβλίου “Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου”