Παρουσίαση βιβλίου: Τα χρώματα της βίας στη Δυτική Μακεδονία 1941-44