Παρουσίαση του βιβλίου «Γέφυρες… στα Αρχαία Ελληνικά»