Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Αρχιμ. Ειρηναίου Χατζηεφραιμίδη

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σᾶς προσκαλοῦμε στὴν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου τοῦ Ἀρχιμ.
Εἰρηναίου Χατζηεφραιμίδη, ὑπὸ τὸν τίτλο: ΙΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ DE TRINITATE – ΠΕΡΙ ΤΡΙΑΔΟΣ”.
Ἡ παρουσίαση θὰ γίνει στὴν “Ταράτσα” τοῦ ξενοδοχείου
“ΛΥΓΚΟΣ”, τὴν Κυριακὴ 9 Ὀκτωβρίου, ὥρα 11 π. μ.
Τὸ βιβλίο παρουσιάζουν
ὁ Διδάκτωρ Θεολογίας κ. Δημήτριος Ρίζος καὶ ὁ συγγραφέας π. Εἰρηναῖος, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ ΠΔΜ.
Ἡ παρουσία σας μᾶς τιμᾶ ἰδιαιτέρως.

Οἱ ἐκδότριες Ὁ συγγραφέας

Κ. & Μ. Σταμούλη π. Εἰρηναῖος Χατζηεφραιμίδης