Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα μια φορά και έναν καιρό… στο χωριό μου το Νεολιθικό – Μαθαίνοντας τον τόπο μου στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας

Ημερίδα ενημέρωσης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μια φορά και έναν καιρό… στο χωριό μου το Νεολιθικό – Μαθαίνοντας τον τόπο μου», πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στο Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας.

Για την ανασκαφή και τα ευρήματα του νεολιθικού οικισμού Ανάργυροι VIIc μίλησε η αρχαιολόγος της Εφ.Α. Φλώρινας Λιάνα Γκέλου, ενώ για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος μίλησαν οι αρχαιολόγοι Μαγδαληνή Τσίγκα και Αθανασία Τουλιοπούλου.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της Εφ.Α. Φλώρινας στην Τ.Κ Βαλτονέρων. Για την υλοποίηση του αξιοποιείται ένας συνδυασμός διδακτικών μεθόδων και μορφών εργασίας και επικοινωνίας ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα (ατομική, ομαδική εργασία, αφήγηση, μαιευτική μέθοδος, κατευθυνόμενη και ελεύθερη συζήτηση, ανακάλυψη, προσωπική έκφραση) καθώς και πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνει βίντεο, ψηφιακά και επιτραπέζια παιχνίδια, παζλ, φύλλα εργασίας, σχέδια και αναπαραστάσεις σπιτιών, κατασκευαστικές και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Αποτελείται από τέσσερις ενότητες και είναι σχεδιασμένο να υλοποιηθεί σε ομάδες 20-25 μαθητών/τριών. Απευθύνεται στις ηλικιακές ομάδες των παιδιών του Δημοτικού Σχολείου. Ο σχεδιασμός του και η υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων του διαβαθμίζονται σε δύο ηλικιακά επίπεδα: παιδιά ηλικίας 6-9 ετών (Α΄-Γ΄ Δημοτικού) και 9-12 ετών (Δ΄-Στ΄ Δημοτικού), ενώ για πρώτη φορά στον νομό Φλώρινας ένα αρχαιολογικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με τη χρήση της εναλλακτικής επικοινωνίας (ΜΑΚΑΤΟΝ).

Σε κάθε ενότητα θα προηγείται σύντομη ενημέρωση των παιδιών μέσα από τα ίδια τα ανασκαφικά ευρήματα, που βρίσκονται στους εργαστηριακούς χώρους της Εφ. Α. Φλώρινας στην Τ.Κ. Βαλτονέρων.

1η Ενότητα. Θεωρία-ενημέρωση. Οι μαθητές μυούνται στη Νεολιθική Εποχή, στην οποία επικεντρώνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω της προβολής μιας εικονογραφημένης ιστορίας (κόμικ) για το Νεολιθικό χωριό, που αποκαλύφθηκε κατά τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής, στην Τ.Κ Αναργύρων, εντός του ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.

2η Ενότητα. Κατασκευαστικά υλικά-ασχολίες-εργαλεία. Τα παιδιά θα κατασκευάζουν και θα στήνουν τα σπίτια του νεολιθικού οικισμού, αλλά και τον περιβάλλοντα χώρο των σπιτιών, ο οποίος ήταν ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των προϊστορικών ανθρώπων, (συναρμολογούμενες μακέτες- 3D puzzles).

3η Ενότητα. Οι μαθητές θα χωρίζονται σε ομάδες και θα λαμβάνουν αντίγραφα από αρχαία αντικείμενα ή καρτέλες που τα απεικονίζουν. Θα μαθαίνουν για την τροφοπαρασκευαστική διαδικασία, τις ασχολίες των ανθρώπων, τα μικροευρήματα, τα ειδώλια και τα μικρογραφικά αντικείμενα.

4η Ενότητα. Βιωματική δραστηριότητα. Για τις τάξεις Α-Γ΄ Δημοτικού, οι μαθητές θα συνεργάζονται μεταξύ τους στη δημιουργία ενός πίνακα ζωγραφικής και κολάζ, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις θα πραγματοποιείται ένα σύντομο εργαστήρι κατασκευής αγγείων και ειδωλίων με τη χρήση πηλού.

Μετά τη λήξη της Πράξης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», στις 30 Ιουνίου 2023, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μια φορά και έναν καιρό… στο χωριό μου το Νεολιθικό – Μαθαίνοντας τον τόπο μου» θα έχει τη δυνατότητα να διεξάγεται στα σχολεία, καθώς έχει προβλεφθεί ο σχεδιασμός και η παραγωγή μουσειοσκευών-βαλιτσών αντίστοιχων για κάθε ηλικιακή ομάδα, για όλα τα σχολεία του νομού Φλώρινας και για τα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.