Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το συνέδριο «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-50»

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το συνέδριο «Η Δυτική Μακεδονία στη δεκαετία 1940-50» που διοργανώθηκε  από το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Τοπικής Ιστορίας, έρευνας και Διδακτικής»  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.