Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο για κτηνοτρόφους στο Αμύνταιο

Στο Αμύνταιο στις 25 Αυγούστου 2021, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg – IPA CBC Ελλάδα – Αλβανία, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό σεμινάριο για κτηνοτρόφους, το οποίο διοργάνωσε το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών του ΕΛΓΟ -ΔΗΜΗΤΡΑ και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με διακεκριμένους επιστήμονες για ομιλητές.

Παρόντες ήταν στελέχη της Περιφέρειας του Πανεπιστημίου, του Δήμου Αμυνταίου και κτηνοτρόφοι, μέλη των συνεταιρισμών της περιοχής Αμυνταίου.

Στα σεμινάρια παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της παρούσας κατάστασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις ζωονόσους, έγινε χωρική αναφορά των ζωονόσων ανά Περιφερειακή Ενότητα αυτών από κτηνιάτρους ερευνητές που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της περιοχής. Τέλος πραγματοποιήθηκε βιωματική εκπαίδευση των αγροτών πάνω στις ζωοωόσους.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο εντάσσεται σε ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που υλοποιεί, με αρμόδιους φορείς, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την στήριξη της κτηνοτροφίας. Παρόμοια σεμινάρια έχουν ήδη υλοποιηθεί σε Φλώρινα, Βλάστη, Δεσκάτη, Καστοριά. Η τελική συνάντηση και παρουσίαση των συνολικών αποτελεσμάτων του έργου θα πραγματοποιηθεί στις Πρέσπες, στις αρχές Οκτωβρίου 2021.

Το έργο Competitive livestock entrepreneurship and health protection for sustainable rural economic development (COMPLETE) συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Interreg IPA CrossBorder Cooperation ProgrammeGreeceAlbania 2014 – 2020”.