Πρόσκληση σε Ημερίδα αξιοποίησης νέου εξοπλισμού ΤΠΕ

Το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Μακεδονίας και ο Συντονιστής Εκπ. Έργου ΠΕ86 Πληροφορικής διοργανώνουν σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (απόφαση 312/22-01-2020), το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πληροφορικής Φλώρινας (ΣΕΠΦ) και το Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Φλώρινας. ημερίδα αξιοποίησης του νέου εξοπλισμού ΤΠΕ, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020 στο Εργαστηριακό Κέντρο Φλώρινας (https://goo.gl/maps/63BJNdbBApbXPQRR6).
Στόχος της ημερίδας ενημέρωσης είναι να παρουσιαστούν:
1. οι δυνατότητες αξιοποίησης του νέου εξοπλισμού ΤΠΕ (διαδραστικοί πίνακες, beebot, lego wedo & ev3, raspberry, arduino) που παρέλαβαν όλες οι σχολικές μονάδες της Δυτ. Μακεδονίας
2. το παιδαγωγικό υπόβαθρο και η υπεραξία του STEM (Science Technology Engineering Math) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
3. η εμπλοκή των συμμετεχόντων στην ημερίδα σε αληθινά σενάρια STEM (hands-on εκπαίδευση)
4. δυνατότητες έναρξης STEM συνεργασιών με σχολικές μονάδες
Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων.
Το πρόγραμμα θα είναι:

Προαιρετικά, για τη βέλτιστη υλοποίηση των εργαστηρίων παρακαλείσθε να έχετε (Bring Your Own Device) τα σετ ρομποτικής (beebot, lego wedo με laptop, ev3, raspberry, Arduino) τα οποία σας αφορούν.

Ο Συντονιστής  Εκπαιδευτικού Έργου

Τζήμας  Δημήτρης