Σεμινάριο με θέμα: «Προφυλάξεις κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων»

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Λ.Τ. Λαιμού
Πρεσπών και τον Δήμο Πρεσπών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

«Προφυλάξεις κατά τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων»
το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 και ώρα 18.30 μμ, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου στον Λαιμό Πρεσπών.
Η επιμόρφωση απευθύνεται καταρχήν στους αγρότες της περιοχής αλλά και σε κάθε άλλο
ενδιαφερόμενο.

Πρόγραμμα:

18:30 18:40 Χαιρετισμοί των επισήμων

18:45 19:20 Μέσα Ατομικής Προστασίας και ορθή χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (Δήμητρα
Νικολοπούλου, Τοξικολόγος M
Sc, ERT, Ειδική Επιστήμονας Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο)

19:20 20:00 Έλεγχος Γεωργικών Φαρμάκων, Περιβάλλον και οργανισμοί που δεν αποτελούν στόχο καταπολέμησης (Δρ. Κατερίνα Κυριακοπούλου, Ερευνήτρια
B ́, Μπενάκειο
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο)

20:10 20:30 Ερωτήσεις Συζήτηση

Δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης μέσω πλατφόρμας
zoom στο σύνδεσμο

https://us06web.zoom.us/j/87462752441?pwd=YjlvNms2SFZaZXpvd0xCVGpHdldmQT09

Ο Δήμαρχος Πρεσπών                 Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Λ.Τ. Λαιμού
Παναγιώτης Πασχαλίδης                             Χριστίνα Καραγιάννη