Συγκρότηση σε σώμα της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Συγκρότηση σε σώμα της νέας Διοικούσας Επιτροπής του
Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μετά τις εκλογές της
11ης Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Σιόγκας Θεόδωρος του Γεωργίου, Γεωπόνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσίμπλινας Δημήτριος του Θεοδώρου, Δασολόγος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αναστασάκης Χρήστος του Θεοφίλου, Κτηνίατρος

ΤΑΜΙΑΣ : Τσακίρης Θωμάς του Δημητρίου, Γεωλόγος

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Βαρβέρης Θωμάς του Θεοδώρου, Ιχθυολόγος

ΜΕΛΗ : Μήτσκας Μιχαήλ του Βασιλείου, Γεωπόνος

Καλαμάρας Γεώργιος του Δημητρίου , Γεωπόνος

Ανθοπούλου Αλεξάνδρα του Νικολάου , Δασολόγος

Πινόπουλος Σοφοκλής του Νικολάου , Κτηνίατρος

Τσιρέκας Δημήτριος του Αθανασίου, Γεωλόγος

Σεραφείμ Ιωάννης του Αστερίου , Γεωπόνος

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του Παραρτήματος Δυτ. Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Σιόγκας Γ. Θεόδωρος