Συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου Φλώρινας

  • Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων αρχαιρεσιών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Φλώρινας από τη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

(σχετ. έγγραφο 182591/23-11-2022) ,σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκαν στις 13-11-2022  που είναι τα παρακάτω:

  1. Για το Δ.Σ εκλέγονται 
  1. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος
  2. ΝΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Αντιπρόεδρος
  3. ΤΖΩΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ταμίας
  4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γεν. Γραμματέας
  5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΗΝΑΣ          Μέλος

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ