Συγκρότηση του Ελληνικού Τμήματος της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων  ΜΔΕΕ του Υπουργείου Εξωτερικών

Η συμπολίτισσά μας Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  διορίστηκε  τακτικό μέλος της Μεικτής Διεπιστημονικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (ΜΔΕΕ) της Ελληνικής Δημοκρατίας και Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας για ιστορικά, αρχαιολογικά και εκπαιδευτικά θέματα.

Στην Επιτροπή μετέχουν οι:

Αλέξανδρος Κουγιού, Διευθυντής Πολιτιστικών, Θρησκευτικών και Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρόεδρος της ΜΔΕΕ

Σοφία Ηλιάδου – Τάχου, Καθηγήτρια Νέας Ελληνικής Ιστορίας, Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τακτικό μέλος

Νικόλαος Ζάϊκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σταυρούλα Μαυρογένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αγγελική Δεληκάρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αριστοτελείου πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γεώργιος Καλπιδάκης, Εντεταλμένος ερευνητή Ακαδημίας Αθηνών

Αντώνιος Κολιάδ, Σύμβουλος πρεσβείας Α