Συλλυπητήριο της Περιφερειακής Ομοσπονδίας  Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία  Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ο.Α.μεΑ Δ.Μ.) εκφράζει  τη βαθιά της θλίψη για την κ. Άννα Σπύρτου, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων και Ολιστικής Μέριμνας των Φοιτητών, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη μέσα στην όλη δράση της στον Πανεπιστημιακό χώρο είναι και η  δημιουργία  της Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών Ευπαθών Ομάδων (ΜΥΦΕΟ), με στόχο την επίτευξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών-ευπαθών ομάδων και κυρίως φοιτητών/τριών με Αναπηρία. Επισφράγιση, το μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και της Ομοσπονδίας μας.  Ο χώρος της Αναπηρίας της οφείλει πολλά.

Εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους και την οικογένειά της. Καλό Ταξίδι κ. Άννα μας. 

Το ΔΣ