Συλλυπητήριο του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

Η Διοίκηση και το Δ.Σ του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας, μετά το θλιβερό άγγελμα του αδόκητου θανάτου της Τσούκα Αλεξάνδρας, μητέρα των υπαλλήλων  του Νοσοκομείου μας,  κ. Τσούκα Γεώργιου, Τσούκα Δήμητρας και εξ αγχιστείας Λίτσου Ευγενίας, αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

  1. Να εκφράσει τη βαθύτατη θλίψη και τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
  2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον τοπικό τύπο και ηλεκτρονικά μέσα. 

Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ

Παπούλκας Χρήστος