Συμμετοχή μαθητών του Γυμνασίου- Λ.Τ. Λαιμού στο διαδικτυακό συνέδριο του R4C

Η διευθύντρια και ο σύλλογος διδασκόντων του Γυμνασίου- Λ. Τ. Λαιμού Πρεσπών συγχαίρουν θερμά τους εκπαιδευτικούς του σχολείου Βελονάκη Ιωάννη και Μιχαήλ Χαρίλαο και τους μαθητές Αθανάσιο Πατσέα και Χρήστο Τερψόπουλο της Γ΄ Γυμνασίου για τη συμμετοχή τους στο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο “Open Classroom Conference 2021” («Ανοιχτές Τάξεις 2021») που έγινε το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2021. Το συνέδριο αυτό, με τον πλήρη τίτλο “Open and Distance Education: Real Change Takes Place in Deep Crisis” («Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Η πραγματική αλλαγή συμβαίνει σε συνθήκες βαθειάς κρίσης»), συνδιοργανώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “Reflecting 4 Change-R4C” από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα εκπαιδευτήρια Ελληνογερμανική Αγωγή και το δίκτυο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση “European Distance Learning Education” (EDEN). Οι μαθητές μίλησαν για τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισαν τόσο αυτοί όσο και οι συμμαθητές τους από τις εργαστηριακές μεθόδου προσδιορισμού του μοριακού βάρους μιας χημικής ουσίας με τις οποίες εξοικειώθηκαν στα πλαίσια του έργου “Reflecting 4 Change-R4C” («Αλληλεπίδραση για την αλλαγή») κατά το σχολικό έτος 2020- 2021.

 

Το ευρωπαϊκό έργο “Reflecting for Change-R4C” («Ένα ανοιχτό σχολείο σε μια ανοιχτή κοινωνία») έχει σκοπό την εξέλιξη του πλαισίου για το «Ανοιχτό σχολείο» μέσω της προηγμένης χρήσης εργαλείων αναστοχασμού, την ανάπτυξη σχέσεων με εξωτερικούς εταίρους, την ουσιαστική πρόσληψη της βιώσιμης- αειφόρου καινοτομίας και την επίτευξη βελτιωμένων γνωστικών αποτελεσμάτων με βασικό άξονα τις φυσικές επιστήμες και τα αντικείμενα του STEM σε θεματικές που συνδέονται με σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (όπως τίθενται στα πλαίσια του ΕΥΡΩΠΗ Η2020). Στο έργο συμμετείχε πλήθος εκπαιδευτικών φορέων, ενώ για την Ελλάδα εθνικός συντονιστής ήταν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η ένταξη των μαθητών του ακριτικού σχολείου μας στο συγκεκριμένο έργο ήρθε σαν συνέχεια της επιτυχούς παλιότερης συμμετοχής μαθητικών ομάδων μας στις δράσεις του προγράμματος Inspiring Science Education και “Open Schools for Open Societies-Ο.S.O.S.” («Ανοιχτό Σχολείο σε μια Ανοιχτή Κοινωνία»).

 

Η Διευθύντρια

Χριστίνα Καραγιάννη