Συνάντηση μελών του Δ.Σ. του Ερυθρού Σταυρού Φλώρινας με τον Δήμαρχο Αμυνταίου Άνθιμο Μπιτάκη

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση των μελών του Δ.Σ Περιφερειακού Τμήματος Φλώρινας του Ερυθρού Σταυρού, Δρίλε Μελπομένης αντιπρoέδρου και Θεολογίδου Ειρήνης μέλους, με το Δήμαρχο Αμυνταίου Μπιτάκη Άνθιμο. Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι προτεραιότητες του νέου Δ.Σ ειδικότερα για την περιοχή του Δήμου Αμύνταιου και επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του εθελοντισμού σε όλα τα επίπεδα. Στα αιτήματα και τις προτάσεις που τέθηκαν, ο Δήμαρχος εξέφρασε την αμέριστη συμπαράσταση ηθική και πρακτική, του ιδίου και του Δήμου Αμυνταίου σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αμυνταίου (ΔΗΚΕΑ).