Τακτική γενική συνέλευση του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού φλαμπούρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ  ΔΑΣΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

Το  Δ.Σ  του Αναγκαστικού Δασικού Συνεταιρισμού φλαμπούρου καλεί τους

συνεταίρους σε τακτική γενική συνέλευση  με σκοπό  την εκλογή νέου

διοικητικού συμβουλίου στις 28/11/2021 και ώρα 11:00 π.μ. στο κοινοτικό

κατάστημα φλαμπούρου. Εάν δεν υπάρχει απαρτία η γενική συνέλευση

επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή 05/12/2021  την ίδια ώρα.

Οι ενδιαφερόμενοι  για υποψήφια μέλη του Δ.Σ θα πρέπει να υποβάλουν

αιτήσεις έως τις 21/11/2021 και ώρα 20.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι  αιτήσεις  θα βρίσκουν στα καταστήματα του χωριού  και στα γραφεία του Συνεταιρισμού.

 

Ο πρόεδρος

Μυλωνάς Στέργιος