Τελικό συνέδριο και Β2Β συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων της διασυνοριακής περιοχής  Ελλάδας-Αλβανίας στο πλαίσιο του προγράμματος ACCEL για την υποστήριξη επιχειρήσεων

Η διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση: τη μείωση του πληθυσμού λόγω της διαρροής ανθρώπινου κεφαλαίου που σχετίζεται με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των νέων επιστημόνων. Το έργο ACCEL  συνθέτει σύγχρονα εργαλεία, μεθόδους και πρακτικές υποστήριξης των επιχειρήσεων όπως είναι οι ενδοεπιχειρησιακοί επιταχυντές και η θερμοκοίτιση νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων προκειμένου να υποστηρίξει υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις να αναπτυχθούν αναπτύσσοντας νέα καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες. Ταυτόχρονα φέρνει σε επαφή νέους επιστήμονες με επιχειρήσεις προκειμένου να συν αναπτύξουν καινοτομίες ενισχύοντας τη δικτύωσή τους με την επιχειρηματική κοινότητα και δημιουργώντας τις συνθήκες για την ανάπτυξη νέων θέσεων εργασίας.

Στις 16/07/2021 διοργανώνεται το Demo Day και το τελικό συνέδριο του προγράμματος ACCEL, το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά ενώ στις 17/07/2021 θα διοργανωθούν ψηφιακές Β2Β συναντήσεις μεταξύ επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στις Β2Β συναντήσεις, εγγραφείτε εδώ:

https://forms.gle/Q3a175XjVLepGn5c6

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στο τελικό συνέδριο του έργου, εγγραφείτε εδώ: https://forms.gle/mEf6GVdq1sgNUFeJ7

Το πρόγραμμα ACCEL, Corporate Acceleration for existing ventures υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης, την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, το Κέντρο για την ανάπτυξη και εκδημοκράτηση των οργανισμών (AL), το εμπορικό επιμελητήριο Αργυροκάστρου (AL) και Αλβανικό Δίκτυο για την Ευρωπαϊκή ενοποίηση (AL). Το έργο ΑCCEL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG IPA II, Greece – Albania 2014-2020.

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ACCEL

16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

 Agenda

10.00 – 10.10 Καλωσόρισμα
10.10 – 11.00 Διασυνοριακή Επιχειρηματικότητα

Καθηγητής κ. Ιωάννης Μπακούρος

Πρόεδρος Τμήματος Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

 

11.00 – 11.20

Redesigning progress of the development identity of the local government regional cross-borders units

Δρ. Σταύρος Καλογιαννίδης

Ειδικός στη Διαχείριση Κρίσεων & Συγκρούσεων

Τμήμα Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης

11.20 – 11.45 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Προγράμματος ACCEL

Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα

Ειδική στην Ανάπτυξη & Διαχείριση Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Anthology Ventures

11.45 – 12.00 Οι επιχειρήσεις βιοπορισμού (life style) και οι startups – με ποιον τρόπο υποστηρίζονται

Αργύρης Σπυρίδης,

CEO, Anthology Ventures, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

12.00 – 12.15 Coffee Break
12.15 – 12.30 Η αναγκαιότητα της στήριξης επιχειρήσεων, της δικτύωσης και του mentoring, στο υπό διαμόρφωση νέο επιχειρηματικό περιβάλλον της περιοχής

Αντώνης Πουγαριδης

Εκδότης, Επικεφαλής της Pougaridis Media

Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζανης

12.30 – 14.00 Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των Συμμετεχόντων Επιχειρήσεων
14.00 – 14.30 Ερωτήσεις – Κλείσιμο της εκδήλωσης

 

 

Η διαδικτυακή συνάντηση θα υλοποιηθεί στον σύνδεσμο: https://zoom.us/my/uowm.g.rdcbs

 Το πρόγραμμα ACCEL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020, και από εθνικούς πόρους.

International Conference & B2B Event of the ACCEL project

17th of July 2021

 

 Agenda

10.00 – 10.15 Welcome by Professor Ioannis Bakouros, Head of the Department of  Regional and Cross Border Development, University of Western Macedonia
10.15 – 10.30 The B2B event context and guidelines

Dr. Paraskevi Giourka, Innovation Strategist, Anthology Ventures

10.30 – 12.30 B2B Sessions
13-15 – 13.45 Discussion on B2B outcomes
13.45 – 14.00 Closing remarks

 

The meeting will take place at the following link: https://zoom.us/my/uowm.g.rdcbs 

Το πρόγραμμα ACCEL χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το πρόγραμμα Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020, και από εθνικούς πόρους.