Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο Αριστοτέλης» ευχαριστεί τον κ. Κωνσταντίνο Χαρ. Ρόζα

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ευχαριστεί θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Χαρ. Ρόζα, επί πολλά χρόνια Αντιπρόεδρο του Συλλόγου μας, για την ευγενική δωρεά υλικών για το κτήριο του Συλλόγου μας, ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

Η χειρονομία του, αποκτά επιπλέον βαρύνουσα σημασία, εάν ληφθεί υπόψη ότι γίνεται σε εποχή πολυποίκιλης κρίσης, ενάντια στο πνεύμα της ιδιωτείας που τείνει να επικρατήσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας

Ευχαριστούμε.