Το Δ.Σ. του Φ.Σ.Φ. «Ο Αριστοτέλης» ευχαριστεί

Το ΔΣ του ΦΣΦ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ευχαριστεί θερμά:
 
τον κ. Νικόλαο Τοσίου για την ευγενική του δωρεά, ύψους εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €), στη μνήμη του πατέρα του Βασιλείου Τοσίου, για τις ανάγκες του Συλλόγου. Αιωνία του η μνήμη.
 
τον κ. Αλέκο Αλεξίου για την ευγενική του δωρεά, ύψους πενήντα ευρώ (50,00 €), στη μνήμη της Ανθούλας Περικλή Φίσκα. Αιωνία της η μνήμη.
Επίσης ευχαριστεί θερμά για τις ευγενικές δωρεές για τις ανάγκες του Συλλόγου,
 
τις οικογένειες
Περικλή και Σοφίας Μήτκα, για το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €).
Αριστείδη και Φανής Μήτκα, για το ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €).
στη μνήμη της θείας τους Αυγούλας Μήτκα – Μουστακάκη. Αιωνία της η μνήμη.
 
τις οικογένειες
 
Γεωργίου και Πετρούλας Βεγήρη, για το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €)
Μιχαήλ και Τίνας Λουκίδη, για το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €)
στη μνήμη της Αυγούλας Μήτκα – Μουστακάκη. Αιωνία της η μνήμη.
 
τις κυρίες 
 
Αλίκη Βόσδου – Λουκίδου, για το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €)
Αλεξάνδρα Λουκίδου, για το ποσό των πενήντα ευρώ (50,00 €)
Κασσιανή Στάη, για το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €)
στη μνήμη της Αυγούλας Μήτκα – Μουστακάκη. Αιωνία της η μνήμη.