Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπευτικής Αθλητικής Λέσχης Φλώρινας

Tην 19-2-2020 διενεργήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού  Συμβουλίου και  Ελεγκτικής Επιτροπής της Λέσχης, λόγω παρέλευσης τριετίας.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                                 ΣΤΑΪΟΣ Σταύρος.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                           ΡΟΖΑΣ Κωνσταντίνος.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:             ΜΠΑΡΟΣ Γεώργιος.

ΤΑΜΙΑΣ:                                         ΜΑΡΓΑΡΗΣ Κωνσταντίνος.      

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ:                      ΚΕΣΙΔΟΥ Άννα.

 

Η σύνθεση της Ελεγκτικής επιτροπής  έχει ως εξής:

ΔΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

ΤΣΩΤΣΟΥ Ελένη.

 

Για το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΪΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ