Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του «Αριστοτέλη» για την διετία 2019 – 2021 (φωτογραφίες)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης» που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 6ης Οκτωβρίου 2019, συνήλθε σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Ραπτόπουλου – Χατζηστεφάνου και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
 
Ραπτόπουλος – Χατζηστεφάνου Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
Άμπας Βασίλειος, Αντιπρόεδρος
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Γενικός Γραμματέας
Δούκας Δημήτριος, Ταμίας
Παπαχαρίσης Σπύρος, Κοσμήτορας
Αριστείδου Ιωάννης, Έφορος – Διαχειριστής Υλικού
 
Μέλη
 
Θεολόγου Αναστάσιος
Μούζα Θεολογία (Θούλα)
Μπελίτση Μαρκέλλα
Σιδερίδης Ιορδάνης (Ντάνης)
Ψαλλίδας Ευθύμιος
 
Αναπληρωματικά Μέλη

Γώγος Πέτρος
Μπισδούνης Ιωάννης

 
Ελεγκτική επιτροπή
 
Κοντοτόλιος Μιχαήλ (Μίκης)
Ταρτόρας Κωνσταντίνος
Ρόζας Κωνσταντίνος