Το νέο διοικητικό συμβούλιο του ιατρικού συλλόγου Φλώρινας

-Μετά το  Αρ. Πρωτ. 131524/9-11-2022  έγγραφο του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας με το οποίο έγινε η επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας της 16-10-2022,  συνήλθε σε συνεδρίαση τη Τετάρτη 16-11-2022 το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Φλώρινας  με θέμα:

«ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ»

Από τη συνεδρίαση εκλέχθηκαν ομόφωνα οι κατωτέρω:

  1. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ω.Ρ.Λ.
  2. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΑΝΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
  3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ
  4. ΤΑΜΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  5. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΛΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  6. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  7. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΤΣΕΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ                    

 Ω.Ρ.Λ                             ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ