Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. Ν. Φλώρινας

ΕΚΛΟΓΕΣ 23/2/2020

Την Τετάρτη  (2/03/2020)  και ώρα (10.30) πρωινή συνήλθε το Δ.Σ. των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της (23/02/2020) με μοναδικό θέμα συγκρότηση σε σώμα.  Με ομόφωνη απόφαση το Δ.Σ. συγκροτείται ως εξής.

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ

2) Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΒΑΡΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

3)ΤΑΜΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

4)Α-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΕΛΠΙΣ

5)Β-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΓΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

7) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                        Ο Γ. Γραμματέας

Ζήσης Κωνσταντινίδης                                 Σβάρνας Ευάγγελος