Χορήγηση της αιγίδας της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο συνέδριο της ΕΜΑΕΦ

7η Ανακοίνωση

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων μας σχετικά με το συνέδριο που οργανώνει η Εταιρεία Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας, με τίτλο: «Οι κοινωνικοί μετασχηματισμοί του 20ου αιώνα και η επίδρασή τους στη Δυτική Μακεδονία», στις 18-19 Σεπτέμβριου 2021, στη Φλώρινα και υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», σας προωθούμε την έβδομη ανακοίνωσή μας, με θέμα: «Χορήγηση της αιγίδας της Επιτροπής Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας».

Πιο συγκεκριμένα:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα η Επιτροπή Πολιτισμού του Πανεπιστημίου, χαιρετίζει και επίσημα το Συνέδριο της Εταιρείας Μελετών Ανθρωπιστικών Επιστημών Φλώρινας χορηγώντας την αιγίδα της. Η εμβληματική παρουσία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως ανώτατου πνευματικού και εκπαιδευτικού θεσμού, καθώς και φορέα της περιοχής μας, τιμά ιδιαιτέρως την Εταιρεία Μελετών και το Συνέδριο.

 

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου