Ψήφισμα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας συνήλθε εξ αποστάσεως, την 10η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Κυριακή, σε έκτακτη συνεδρίαση με αφορμή την ψήφιση των νόμων :  4823/2021 <<Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις>> και 4692/2020 <<Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις>> καθώς και της Υ.Α υπ’ αρ. 108906/ΓΔ4/10-9-2021 με θέμα <<Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο>>

Κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο :

Απαιτεί :

  • Την κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τη λεγόμενη αξιολόγηση των Σχολικών Μονάδων και Εκπαιδευτικών (ν. 4823/2021, ν. 4692/2020, Υ.Α 108906/ΓΔ4/10.9.2021, που αφορούν διατάξεις για τον εσωτερικό κανονισμό), που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και στην κατηγοριοποίηση των σχολείων.
  • Να μην εφαρμοστεί και να καταργηθεί συνολικά ο νόμος 4823/21

Διεκδικεί :

  • Την αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία και τον διάλογο για νέα μεταρρυθμιστικά μέτρων από το ΥΠΑΙΘ.
  • Ένα πρόγραμμα δημόσιας και δωρεάν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών επιστημονικά καταρτισμένο με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Εκπαιδευτικές ρυθμίσεις, για τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών!
  • Την κάλυψη όλων των κενών με προσλήψεις εκπαιδευτικών με σχολεία ανοιχτά και υγειονομικά ασφαλή!

Το Διοικητικό Συμβούλιο

του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας