18η ΧΟΡΩΔΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ο Δήμος Φλώρινας και ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Φλωρίνης «Ο Αριστοτέλης» συνδιοργανώνουν την 18η Χορωδιακή Συνάντηση η οποία είναι αφιερωμένη στην 99η επέτειο των ελευθερίων της Φλώρινας από τον οθωμανικό ζυγό και στον Μακεδονομάχο οπλαρχηγό Αντίγονο (Γκόνο) Χολέρη.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2011, στις 6,30 μ.μ. στην αίθουσα θεάτρου του Φ.Σ.Φ.Α.
Επίσημος ομιλητής θα είναι ο κ. Αθανάσιος Καραθανάσης, καθηγητής Ιστορίας του Ελληνισμού του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θέμα της ομιλίας του: «Αντίγονος (Γκόνος) Χολέρης – ο Μακεδονομάχος της Βεύης».

Βιογραφικό ομιλητή:
Αθανάσιος Καραθανάσης
Καθηγητής της Ιστορίας του Ελληνισμού. Κατ’ ανάθεση διδάσκει Εκκλησιαστική Ιστορία της Ελλάδος. Σπούδασε Φιλολογία (1969) και Θεολογία (1985) στο Α.Π.Θ. Διδάκτωρ Φιλολογίας (1975) και Θεολογίας (1987), Υφηγητής της Νεοελληνικής Φιλολογίας (1983) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας (1969 – 1972), υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών και στη Σορβόννη των Παρισίων και στην École des Hautes Études (1979 – 1981) με υποτροφία της Γαλλικής Κυβερνήσεως. Πτυχιούχος της Σχολής Παλαιογραφίας και Διπλωματικής των Κρατικών Αρχείων Βενετίας. Διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου την περίοδο 1974 -1988. Δίδαξε στο Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. ως εντεταλμένος υφηγητής ιστορία και αρχαία ελληνικά (1984 – 1988), στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1987 – 1989). Από το 1989 ως σήμερα είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. ως αναπληρωτής καθηγητής (1989 – 1992) και καθηγητής (1992 – σήμερα). Δίδαξε μεσαιωνική και νεοελληνική φιλολογία στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (1995 – 1997) και ιστορία των βαλκανικών λαών (2003 -2004), καθώς και στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ιδίου Πανεπιστημίου την περίοδο 1998 – 2003. Στα δύο αυτά Τμήματα καθώς και στο Τμήμα Παρευξεινίων Γλωσσών και Φιλολογιών του Δ.Π.Θ. διετέλεσε και μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνελεύσεώς τους μετέχοντας στα εκλεκτορικά σώματα και για την πλήρωση των προκηρυχθεισών θέσεων μελών ΔΕΠ. Την περίοδο 1993 – 2000 δίδαξε ιστορία των βαλκανικών λαών στο Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έδωσε σειρά μαθημάτων και διαλέξεων στα Πανεπιστήμια  York (Toronto), Melbourne, Sidney, Sapienza (Ρώμη), Strasbourg.
Την περίοδο 1997 – 1999 διετέλεσε Πρόεδρος Αναπληρωτής του Τμήματός του, από το 1999 – 2001 Πρόεδρος και από το 2008 Πρόεδρος Αναπληρωτής. Επί τρεις διετίες διετέλεσε διευθυντής του Τομέως Ιστορία, Δόγμα, Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές Σχέσεις του Τμήματός του και συγκλητικός (1999 – 2001). Υπήρξε μέλος της Προσωρινής Γενικής Συνελεύσεως του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών που είχε ιδρύσει το Α.Π.Θ. το 1998 με απόφαση της Συγκλήτου. Διετέλεσε μέλος διαφόρων επιτροπών του Α.Π.Θ. (Επιτροπή Erasmus, Συμβούλιο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων – της οποία με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου από το 2010 είναι Πρόεδρος). Από το 1994 είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, από το 2000 – 2006 Γ. Γραμματεύς και από το 2009 Αντιπρόεδρος, μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1999 – 2006), του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (1990 – 2010). Από το 2007 μέλος του Δ.Σ. του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Άρχων Διερμηνεύς του Οικουμενικού Πατριαρχείου (1994) και του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, σταυρός του Αγίου Μάρκου β΄ τάξεως (2000). Εργάσθηκε σε ερευνητικά κέντρα του Βουκουρεστίου, της Σόφιας, των Παρισίων, της Βενετίας και του Αγίου Όρους. Μέλος των συντακτικών επιτροπών των περιοδικών Balkan Studies, Μακεδονικά και της Επιστημονικής Επετηρίδας του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας του Α.Π.Θ. Έλαβε μέρος σε διεθνή, πανελλήνια και τοπικά συνέδρια, διηύθυνε ή συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και του Α.Π.Θ. Οργάνωσε άνω των 20 πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων. Την περίοδο 2007 – 2009 διετέλεσε Διευθυντής του 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης.
Υπό την εποπτεία του εξεπονήθησαν δέκα πέντε διδακτορικές διατριβές και άνω των σαράντα μεταπτυχιακές.
Μονογραφίες
1. Η Φλαγγίνειος Σχολή της Βενετίας (1975, 21987), Διδακτορική Διατριβή
2. Άνθη Ευλαβείας (επιμ., εκδ. Ερμής 1978)
3. Οι Έλληνες Λόγιοι στη Βλαχία (1982, 22000)
4. Η τρίσημη ενότητα του Ελληνισμού (1985, 21992)
5. L’ Hellènisme en Transylvanie (1989)
6. Ο Ελληνισμός και η Μητρόπολη Νευροκοπίου κατά τον Μακεδονικό Αγώνα (1991)
7. Η αρχή των νεοελληνικών σπουδών (1992)
8. Πραγματείαι περί Μακεδονίας (1991)
9. Τα πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Έδεσσας (1991) σε συνεργασία
10. Θράκη (επιμ.) (1993)
10α. Η Επισκοπική Σύνοδος Θεσσαλονίκης (19ος – 20ος αι.) (1994) – σε συνεργασία
11. Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά, τ. Α΄ (1996, 22005)
12. Περί την Θράκην (1996)
13. Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία, Μία εικοσιπενταετία εν μέσω θυέλλης 1800 – 1825 (1996)
14. Ο κόλπος του Ορφανού και η περιοχή του (1998, 22002)
15. Ο Ελληνικός κόσμος στα Βαλκάνια και στην Ρωσία (1999, 22008)
15α. Ο Ελληνισμός της  Τρανσυλβανίας (2003)
16. Καππαδοκία (2001)
17. Ιωακείμ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Η επίσημος αλληλογραφία 1874 – 1876 (2002)
18. Θεσσαλονίκεια και Μακεδονικά τ. Β΄ (2006)
19. Σε λένε Σμύρνη, Φώκαια, Σερέκιοϊ, Μαινεμένη, Σαγγάριο (2007)
20. Καππαδοκία, Συμβολή στην Ιστορία του Ελληνισμού της Μ. Ασίας (2008)
21. Η Βενετία των Ελλήνων (2010)
Μεταφράσεις
Ν. Κουμαριανού, Ρήγας Βελεστινλής – Εισαγωγή – Μετάφραση – Σχόλια Αθ. Ε. Καραθανάση (1999). Βλ. Μισκέβκα, Ο ηγεμόνας Κ. Υψηλάντης (1760 – 1816), 2008.
Επιμελήθηκε τους τόμους Χ (1981 – 1983) και ΧΙ (1984 – 1986) της Βαλκανικής Βιβλιογραφίας και τέσσερις τιμητικούς τόμους. Συνέγραψε πάνω από 200 μελέτες σε ελληνικά και ξένα περιοδικά.

Ξένες Γλώσσες
Γαλλικά, Ιταλικά, Αγγλικά, Ρουμανικά (μέτρια), Βουλγαρικά (μέτρια).