18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο – Συμβολή για τα Βλαχοχώρια του Μέλλοντος

Το Σάββατο 21 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο ΠΟΠΣ Βλάχων στο Νυμφαίο Φλώρινας με θέμα

“Συμβολή για τα Βλαχοχώρια του Μέλλοντος, Πολιτιστική & Φυσική Κληρονομιά”.

Πρόκειται για μια οργάνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και του Δήμου Αμυνταίου –

Περιφερειακή  Ενότητα  Φλώρινας – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία του κ. Μέρτζου Νικόλαου με θέμα «Οι αετοί του Γένους κι οι αετοφωλιές τους» και συνεχίστηκε με εισηγήσεις των:

Ζάγκα Δ. Θεοχάρη, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Αειφόρος Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών»

Καραγιάννης Ευάγγελος, Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ «Τα δίκτυα δασικών δρόμων και μονοπατιών ,ως έργα υποδομής για την ανάπτυξη των ορεινών

περιοχών»

Σκαλτσογιάννης Απόστολος Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. «Δασική Γενετική – Καινοτομία – Ανάπτυξη Ορεινής Οικονομίας»

Στέργιος Λαΐτσος, ιστορικός, υπ. Δρ. Ινστιτούτου Ιστορίας Πανεπιστημίου Βιέννης «Το τοπωνυμικό των Βλαχοχωρίων ως πολιτιστικό απόθεμα άυλης κληρονομιάς κι εργαλείο

τοπικής ανάπτυξης»

Στην εκδήλωση δόθηκε τιμητική πλακέτα στον κ. Νικόλαο  Μέρτζο δικηγόρο, δημοσιογράφο και συγγραφέα.

Στα πλαίσια της οργάνωσης, την Κυριακή 22 Οκτωβρίου, εμφανίστηκαν χορευτικά συγκροτήματα, τα οποία παρουσίασαν παραδοσιακούς βλάχικους χορούς.