Iδρύθηκε το Σωματείο «Ανάπτυξη στο Αμύνταιο» «ΑΝΑ.Σ.Α.»

Αγαπητοί, συνδημότισσες και συνδημότες

Την 31/03/2022 ιδρύθηκε το Σωματείο «Ανάπτυξη στο Αμύνταιο» «ΑΝΑ.Σ.Α.», με έδρα το Αμύνταιο.

Το σωματείο «ΑΝΑ.Σ.Α.» ιδρύθηκε από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες της περιοχής του Δήμου μας, προκειμένου να βοηθήσουμε τον τόπο μας να αντέξει τις δυσκολίες που έχουν ανακύψει αλλά και να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να αναπτυχθεί. Στην σημερινή συγκυρία όπου ο Δήμος μας έχει πληγεί ίσως περισσότερο από όλους τους Δήμους της χώρας μας, αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη να δράσουμε εμείς πρώτοι και να σταθούμε αλληλέγγυοι με όλους τους κατοίκους της περιοχής μας, προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας, για να δημιουργήσουμε προοπτικές ανάπτυξης της εργασίας μας, της κοινωνίας μας και συνεπώς του τόπου όπου ζούμε και δραστηριοποιούμαστε με απώτερο στόχο να τον παραδώσουμε καλύτερο στις νεότερες γενιές.

Οι γενικοί σκοποί που έχουν τεθεί από την «ΑΝΑ.Σ.Α.» με μεγάλο προβληματισμό, είναι φιλόδοξοι και απαιτούν δουλειά και μεθοδικότητα από όσους αποφασίσουν να πλαισιώσουν την προσπάθεια που ξεκινήσαμε.

Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να τους πετύχουμε!!

Στην προσπάθεια αυτή είναι πολύτιμη η συμμετοχή του καθενός!

Είναι πολύτιμη η συμμετοχή η δική σας!!

Με αυτές τις σκέψεις και πολύ αισιοδοξία καλούμε όλους τους συνδημότες μας να ενταχθούν ενεργά στην προσπάθεια αυτή και να εγγραφούν στην «ΑΝΑ.Σ.Α».

Αμύνταιο 07-09-2022

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσιρώνης

 

  • Για αιτήσεις εγγραφής στο Σωματείο «Ανάπτυξη στο Αμύνταιο» «ΑΝΑ.Σ.Α.», μπορείτε να επικοινωνείτε:

από Δευτέρα έως Παρασκευή,

κατά τις ώρες 12:00 έως 14:00

στα τηλέφωνα : 23860 20013,

                          23860 20014 

                          23860 20015

 

Μετά από συνεδρίαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

«Ανάπτυξη στο Αμύνταιο» «ΑΝΑ.Σ.Α.» συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

  1. Γεώργιος Τσιρώνης του Νικολάου ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  2. Ιωακείμ Ιωσηφίδης του Μιχαήλ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
  3. Νικόλαος Παπαχρήστου του Αναστασίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  4. Ιωάννης Ηλιάδης του Νικολάου ΤΑΜΙΑΣ
  5. Αθανασία Γεωργίτσα του Πολυχρόνη ΜΕΛΟΣ-ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΦΟΡΩΝ

 

Αμύνταιο 07-09-2022

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Τσιρώνης

 

  • Οι γενικοί σκοποί που έχουν τεθεί από την «ΑΝΑ.Σ.Α.» είναι οι εξής:

Α) η πολύπλευρη (πολιτιστική, πνευματική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική) ανάπτυξη του Δήμου Αμυνταίου και της ευρύτερης περιοχής

Β) η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του Σωματείου και των κατοίκων της περιοχής.

Γ) Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, απαλλαγμένης κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, ρατσισμού, σωβινισμού, ιδιοτέλειας και άλλων ενεργειών συμπεριφορών και δράσεων ικανών να διασύρουν το Σωματείο και να οδηγήσουν αυτόν σε συρρίκνωση, αφάνεια και διάλυση.

Δ) Η προβολή και ανάδειξη των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και οικονομική ευημερία και πρόοδο της τοπικής κοινωνίας.

Ε) Η διάσωση, διατήρηση και ανάδειξη των στοιχείων του πολιτισμού και των φυσικών πόρων της περιοχής

ΣΤ) Η μέριμνα και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της καθαριότητας, της υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, την περιβαλλοντολογική αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων και των κοινόχρηστων χώρων και πάρκων με συστηματική διαμόρφωση και ανάδειξη της φυσιογνωμίας της περιοχής.

Ζ) Η σταθερή επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ευρύτερης αισθητικής καλλιέργειας και ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης στους κατοίκους της περιοχής.

Η) Η συνεχής βελτίωση του πνευματικού επιπέδου των κατοίκων του Δήμου Αμυνταίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής και η επωφελής αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων.

Θ) Η ανάπτυξη συνεργασίας μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, ομοψυχίας και συναδέλφωσης με Πολιτιστικούς Φορείς και άλλα Σωματεία, με Οργανισμούς Κρατικούς ή Ιδιωτικούς, με ομάδες πολιτών και με επιχειρήσεις, μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, κατάλληλες να λειτουργούν και με την μορφή δικτύου, πάντα με όρους ισοτιμίας, αυτοτέλειας, αυτονομίας και δημοκρατικής διαδικασίας.

Ι) Η επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των μελών του Σωματείου από εξειδικευμένα άτομα, ομάδες ή φορείς για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα Μέλη ή ομάδες κατοίκων της περιοχής.

ΙΑ) Η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και συναδέλφωσης με όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και Φορείς της ευρύτερης περιοχής, για την προώθηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων, φορέων, σωματείων στα πλαίσια του ενιαίου ελληνικού πολιτισμού.

ΙΒ) Η εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση τοπικών, περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, για λογαριασμό του Σωματείου, σε σχέση με την ευρεία έννοια της πολιτιστικής – πνευματικής – οικονομικής – κοινωνικής – περιβαλλοντικής – επιμορφωτικής αναβάθμισης και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων στο Σωματείο, προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΙΓ) Η ώθηση στη διαμόρφωση ενιαίας και εφαρμόσιμης αναπτυξιακής και πολιτιστικής πολιτικής όλων των Σωματείων και αρμοδίων φορέων του Δήμου Αμυνταίου, της ευρύτερης περιοχής και της χώρας γενικότερα, που θα λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ιστορικά και περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών και θα αξιοποιεί όλο το τοπικό δυναμικό των φορέων και των ατόμων που τα αποτελούν.

ΙΔ) Η συστηματική καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, με τη διάσωση, διατήρηση και προβολή των ιστορικών στοιχείων, των εθίμων και παραδόσεων των κατοίκων, της αρχιτεκτονικής παράδοσης και συνολικά όλων των στοιχείων πολιτιστικής μνήμης

ΙΕ) Η συνεχής μέριμνα για τη στήριξη και ανάδειξη σύγχρονων μορφών λαϊκής έκφρασης και δημιουργίας που αναδεικνύουν και επιβεβαιώνουν το συνεχές του πολιτισμού μέσα στην ιστορική διαδρομή του ανθρώπου.

ΙΣΤ) Η συστηματική επαφή, στήριξη και στενή συνεργασία καθώς και αξιοποίηση των εμπειριών και δυνατοτήτων των απόδημων μας, των σωματείων τους και των οργανώσεών τους, στα πλαίσια των σκοπών του παρόντος Σωματείου.

ΙΖ) Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών κ.λ.π. δυνάμεων της περιοχής.

ΙΗ) Η ηθική και υλική στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ατόμων, ομάδων, Φορέων, θεμάτων που άπτονται της πνευματικής, κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δραστηριότητας της περιοχής, για μια ενιαία, αδιάσπαστη, κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή των κατοίκων.

ΙΘ) Η συνεχής μελέτη, μέριμνα, έρευνα, δημοσιοποίηση, προβολή και διεκδίκηση όλων των αναγκών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η περιοχή, σε έργα υποδομής, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων συναρμόδιων Φορέων, τέτοια που προσδίδουν μία πραγματική και ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία ολόκληρης της περιοχής σε όλους τους τομείς ανάπτυξής της.

Κ) Η πάταξη και καταστολή με όλα τα νόμιμα μέσα της αυθαίρετης δόμησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων συναρμόδιων φορέων.

ΚΙ) Η επιβράβευση Μελών και Φίλων του Σωματείου του Σωματείου και κατοίκων της περιοχής, λόγω της προσφοράς τους στην πολιτιστική – πνευματική – κοινωνική – οικονομική – περιβαλλοντική -εκπαιδευτική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής και της χώρας μας γενικότερα.

ΚΒ) Η ανάπτυξη και η διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο, των ιδεών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της ευγενούς άμιλλας, του αλληλοσεβασμού, του αντιρατσισμού, της ξενοφοβίας και της προκατάληψης, με στόχο τη δημιουργία μίας πολυπολιτισμικής ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας και κυρίως ενός Πολιτισμού της Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου.

ΚΓ) Η φροντίδα για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προβολή σύγχρονων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης.

ΚΔ) Η ενθάρρυνση των νέων να ενασχοληθούν με τον πολιτισμό, τα γράμματα, τις τέχνες, τον αθλητισμό, το επιχειρείν, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα προβλήματα που τους απασχολούν.

ΚΕ) Η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου, και συμπαράσταση για τη δίκαιη επίλυση των διαφορών των κατοίκων της περιοχής. Η ηθική και υλική συμπαράσταση των ανέργων, των απόρων, των προβληματικών οικογενειών και αναξιοπαθούντων κατοίκων της περιοχής.

ΚΣΤ) Η στήριξη και προβολή των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων της περιοχής.

ΚΖ) Η διαρκής υπεύθυνη επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και την δημιουργική και επωφελή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων της ευρύτερης περιοχής.

  1. Όλοι οι ως άνω σκοποί επιδιώκονται μέσα στα νόμιμα ελληνικά και Ευρωπαϊκά πλαίσια, στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών, είτε απευθείας με το Σωματείο, είτε μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Φορέων του Δημόσιου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αναπτυξιακών Οργανισμών ή και ιδιωτών.
  2. Η διεκδίκηση και υποστήριξη με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, των νόμιμων συμφερόντων του Σωματείου και της ευρύτερης περιοχής, που δεν αναφέρονται παραπάνω.