Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του “ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ”

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2020

   Σήμερα Δευτέρα 6-7-2020 και ώρα 19:00 στη Φλώρινα και στα γραφεία του ΠΑΣ ‘’ΦΛΩΡΙΝΑ’’ (ΔΑΚ Φλώρινας) συγκεντρώθηκαν τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. του ΠΑΣ ‘’ΦΛΩΡΙΝΑ’’ τα οποία εκλέχτηκαν απ’τις αρχαιρεσίες του συλλόγου, που έγιναν την Τρίτη 30-6-2020 στην αίθουσα των διαιτητών του συνδέσμου Ε.Π.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ απ’την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

Θέμα συζήτησης είναι η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του Π.Α.Σ. ‘’ΦΛΩΡΙΝΑ’’.

Ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

Α) Συγκρότηση Δ.Σ.

 1. Γκουτζίνας Αθανάσιος Πρόεδρος
 2. Μπογδάνης Κωνσταντίνος Αντιπρόεδρος
 3. Τσώτσος Σταύρος Γ. Γραμματέας
 4. Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος Ειδικός Γραμματέας
 5. Αλεξιάδης Δημήτριος Ταμίας
 6. Ντούρος Γεώργιος Έφορος Ποδοσφαίρου
 7. Γιουρούκης Χρήστος Έφορος Στοίβου
 8. Γκινούδης Στέφανος Έφορος Υλικού
 9. Καθαρόπουλος Κωνσταντίνος
 10. Μαυρουδής Στέφανος
 11. Μούκας Γεώργιος
 12. Νάτσιου Δάφνη
 13. Τασομήνης Σωτήριος.

Β)  Αναπληρωματικά μέλη:

 1. Χατζηπαπαθεοδώρου Παρθένα
 2. Πατσέα Βασιλική
 3. Αντωνιάν Αρτίν

Ύστερα το Δ.Σ. ασχολήθηκε με το θέμα: Εξουσιοδότηση του Ταμία σύμφωνα με το καταστατικό του Π.Α.Σ. ‘’ΦΛΩΡΙΝΑ’’ το Δ.Σ. του Π.Α.Σ. ‘’ΦΛΩΡΙΝΑ’’ εξουσιοδοτεί τον ταμία του συλλόγου Αλεξιάδη Δημήτριο για την ανάληψη χρημάτων από το λογαριασμό του συλλόγου στην Ε.Τ.Ε.(IBAN) GR1601104840000048448020981.

Kατόπιν έκλεισε η συζήτηση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακουλούθως.

 

Ο                                               Ο                                                  ΤΑ

Πρόεδρος                           Γ. Γραμματέας                                      Μέλη

Γκουτζίνας Αθ.                          Τσώτσος Στ.                      1. Μπογδάνης Κων.

 1. Νρούρος Γεωρ.
 2. Κωνσταντίνου Κων.
 3. Αλεξιάδης Δημ.
 4. Γιουρούκης Χρ.
 5. Γκινούδης Στεφ.
 6. Καθαρόπουλος Κων.
 7. Μαυρουδής Στ.
 8. Μούκας Γεώρ.
 9. Νάτσιου Δάφ.
 10. Τασομήνης Σωτ.