Προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης στον Δήμο Αμυνταίου