Πρόσκληση Υποβολής Περιλήψεων της Εταιρείας Δυτικομακεδονικών Μελετών εν όψει της διοργάνωσης επιστημονικού συνεδρίου επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821

Η Εταιρεία Δυτικομακεδονικών Μελετών (Ε.ΔΥΜ.ΜΕ.), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, αναγγέλλει την πραγματοποίηση του Β΄ Επιστημονικού Συνεδρίου της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. στις 12-13 Ιουνίου 2021 στην Κοζάνη, με θέμα
«Ο διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία 1821-1912»
Προτάσεις συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου δέον να αποστέλλονται έως τις 15.1.2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Οι προτάσεις πρέπει να συνοδεύονται από τίτλο εισήγησης και σύντομη περίληψη, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία πρωτοτυπίας της εργασίας καθώς και οι ανέκδοτες πηγές που θα χρησιμοποιηθούν. Δεκτές γίνονται επίσης προτάσεις για συνθετικές προσεγγίσεις. Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή κριτών.
Οι εισηγήσεις του Β΄ Συνεδρίου της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. θα συμπεριληφθούν στο περιοδικό της Ε.ΔΥΜ.ΜΕ. Ἁλιάκμονος ῥοῦς 5 (2021). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά, αναλόγως των συνθηκών.

Η πρόεδρος                                             Ο γραμματέας
Βασιλική Διάφα-Καμπουρίδου                Γιάννης Μπουνόβας