43η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο...

39η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη

Η συνεδρίαση την Τρίτη 27/07/2021 και ώρα 10:00 με τηλεδιάσκεψη

Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020

Παρατείνεται έως 30/09/2021 η περίοδος υποβολής προτάσεων

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Κασαπίδη με  την Πρέσβη της Αυστρίας στην Αθήνα...

Βάσεις συνεργασίας σε θέματα οικονομίας και πολιτισμού

Άμεσα να αποζημιωθούν οι φασολοπαραγωγοί της Περιφέρειας ζήτησε από τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ ο...

επλήγησαν στο στάδιο της ανθοφορίας του φυτού  από τις υψηλές θερμοκρασίες

Εγκρίσεις έργων από την Οικονομική Επιτροπή

Επικαιροποίηση και συμπλήρωση μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

Αδιαφανείς Διαδικασίες, με τις Επιδοτήσεις Εθνικού Αποθέματος

Μεγάλο πλήγμα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής του Δήμου Αμυνταίου της Π.Ε Φλώρινας

Εγκρίσεις έργων από την Οικονομική Επιτροπή

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει θέσει ως προτεραιότητα της τη βελτίωση των οδικών υποδομών για την εξυπηρέτηση του συνόλου των πολιτών

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους Κτηνοτρόφους

Η Τράπεζα Πειραιώς, με την ολοκληρωμένη προσέγγισή της στην αγροτική οικονομία, αναγνωρίζοντας και την εποχική διάσταση και τη σημασία των παρεμβάσεών της, δίνει ιδιαίτερη...