Κηδεία του Αναστασίου Κοϊδη

Κηδεία του Αντωνίου Ζιώγα